This page in English

Forskarutbildningsämnet datavetenskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Ämnet datavetenskap är ett brett kunskapsfält som sträcker sig från grundläggande studier av algoritmer, beräkningsprocesser och datastrukturer till ingenjörsmässiga metoder för att konstruera komplexa datorbaserade system där datorprogram spelar en central roll. Ämnet karakteriseras av en konstruktiv samverkan mellan teori, metod och tillämpningar. Vid Örebro universitet ligger fokus inom ämnet på intelligenta datorbaserade system och tillämpningar av dessa. Teorier och metoder för att studera och utveckla dessa system behandlas inom datavetenskapens delområden såsom autonoma system, kognitiv robotik, artificiell intelligens (AI) och intelligenta agenter.