Beteende- och samhällsvetenskap

Här kan du hitta programpresentationer inom ämnena beteende- och samhällsvetenskap. Finns inte den programpresentation du är intresserad av så kan du gå till programsidan som är listad under. Där kan du läsa mer om programmet.

Kandidatprogram i samhällsanalys

Kriminologiprogrammet

Offentlig förvaltning och ledning

Personalvetarprogrammet

Psykologprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet

Socionomprogrammet