This page in English

Frans Prenkert

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302444

Rum: N3016

Frans Prenkert

Om Frans Prenkert

Frans Prenkert är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och leder forskningen vid Center for Sustainable Business | CSB.

Undervisning

Frans Prenkert har erfarenhet från alla nivåer av grund- och vidareutbildning inom företagsekonomi inklusive executive MBA-kurser och forskarutbildning. För närvarande undervisar han huvudsakligen på I-linjen och på Mastern i hållbart företagande samt handleder doktorander.

Forskning

Hans forskning ligger inom området ekonomisk organisering med särskilt fokus på industriföretagets externa flöden och inter-organisatoriska nätverk.

Applikationsområden som Frans Prenkert har forskat inom inkluderar förädlingsleden inom primärproduktion av fisk, kött och mjölk samt lager/logistik och dagligvaruhandeln med fokus på frågor om strategi, organisering, internationalisering, innovation, teknologisk utveckling, kommersialisering, SCM och hållbarhet.

Förenande för all hans forskning är ett intresse för och fokus på empiriskt orienterade studier av de processer av organisering som skapar förutsättningar för hållbar ekonomisering i komplexa nätverk bestående av sociala, tekniska och ekonomiska kopplingar och entiteter.

Målet med Frans Prenkerts forskning är att skapa kunskap om de reala ekonomiernas funktionssätt genom att utforska den socio-tekniska-ekonomiska matris inom vilken organiserad ekonomisk aktivitet uförs med syfte att öka förståelsen för vad som utgör hållbara ekonomiska system.

Frans Prenkert ingår som forskare i forskargruppen CSB Value Chain (f.d. ORULOG) och CSB Circular Economy.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, F. , Hedström, K. , Frostenson, M. , Prenkert, F. , Kolkowska, E. & Helin, S. (2021). Attempts to share information between public sector organisations over time: A case-based exploration of value conflicts. Information Polity, 26 (3), 289-310.
Borglund, T. , Prenkert, F. , Frostenson, M. , Helin, S. & Du Rietz, S. (2019). External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program in sustainable business at a Swedish business school: A typology of industry collaborator roles in RME. The International Journal of Management Education, 17 (3).
Prenkert, F. , Hasche, N. & Linton, G. (2019). Towards a systematic analytical framework of resource interfaces. Journal of Business Research, 100, 139-149.
Harrison, D. , Hoholm, T. , Prenkert, F. & Olsen, P. I. (2018). Boundary objects in network interactions. Industrial Marketing Management, 74, 187-194.
Kask, J. & Prenkert, F. (2018). From small and generalized to big or specialized: A historical analysis of sports retail forms in Sweden. Journal of Management History, 24 (3), 340-358.
Karlsson, F. , Frostenson, M. , Prenkert, F. , Kolkowska, E. & Helin, S. (2017). Inter-organisational information sharing in the public sector: A longitudinal case study on the reshaping of success factors. Government Information Quarterly, 34 (4), 567-577.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Prenkert, F. (2016). Inter-organisational information security: a systematic literature review. Information & Computer Security, 24 (5), 418-451.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Sustainable supply chain management when focal firms are complex: a network perspective. Journal of Cleaner Production, 107, 85-94.
Prenkert, F. & Følgesvold, A. (2014). Relationship strength and network form: An agent-based simulation of interaction in a business network. Australasian Marketing Journal, 22 (1), 15-27.
Olsen, P. I. , Prenkert, F. , Hoholm, T. & Harrison, D. (2014). The dynamics of networked power in a concentrated business network. Journal of Business Research, 67 (12), 2579-2589.
Prenkert, F. (2012). Commentary to "From new-product development to commercialization through networks". Journal of Business Research, 65 (2), 207-209.
Harrison, D. & Prenkert, F. (2009). Network strategising trajectories within a planned strategy process. Industrial Marketing Management, 38 (6), 662-670.
Huemer, L. , Håkansson, H. & Prenkert, F. (2009). The Becoming of Cermaq: The interplay between network influences and firm level control ambitions. The IMP Journal, 3 (3), 53-75.
Prenkert, F. & Hallén, L. (2006). Conceptualising, delineating and analysing business networks. European Journal of Marketing, 40 (3-4), 384-407.

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). E-handel: Organisering, distribution och hållbarhet (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Prenkert, F. (2016). Interaktion, relationer och nätverk: industrial marketing purchasing (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi: I praktik och princip (grundbok) (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Frostenson, M. & Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi: I praktik och princip (övningsbok) (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.

Kapitel i böcker, del av antologier

Munksgaard, K. B. , Olsen, P. I. & Prenkert, F. (2017). Boundaries of Business Actors and Networks: Theoretical and Methodological Reflections. I: Håkan Håkansson & Ivan Snehota, No business is an island: making sense of the interactive business world (ss. 213-233). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). Ethical Issues in E-Commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: Jacob Dahl Rendtorff, Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights (ss. 181-195). . Springer.
Frostenson, M. , Hedström, K. , Helin, S. , Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Prenkert, F. (2017). Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten. I: J. Hallberg, P. Johansson, F. Karlsson, F. Lundberg, B. Lundgren, M. Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 61-75). Lund: Studentlitteratur AB.
Prenkert, F. (2013). Varumärken i industriella nätverk. I: Mats Larsson, Mikael Lönnborg, Karin Winroth, Entreprenörskap och varumärken (ss. 195-216). Möklinta: Gidlunds förlag.
Prenkert, F. & Cantillon, S. (2009). Exploring Using Interfaces. I: Use of Science and Technology in Business: Exploring the Impact of Using Activity for Systems, Organizations, and People (ss. 183-204). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Håkansson, H. & Prenkert, F. (2004). Exploring the exchange concept in marketing. I: Håkansson, Håkan; Harrison, Debbie; Waluszewski, Alexandra, Rethinking marketing: developing a new understanding of markets (ss. 75-97). Chichester: John Wiley & Sons.
Prenkert, F. (2000). Responsiveness in Digitally Mediated Business Interaction: Conceptual Notes from a Marketing Perspective. I: Hills, G. E., Singh, R. P., Research at the Marketing/Entrepreneurship Interface: proceedings of the University of Illinois at Chicago Symposium on Marketing and Entrepreneurship (ss. 309-330). Chicago: The University of Illinois at Chicago.

Konferensbidrag

Hasche, N. , Kask, J. , Linton, G. & Prenkert, F. (2020). Conceptualizing tangible resources in interaction: sites and interfaces. Konferensbidrag vid European Academy of Management (EURAM 2020 Online Conference), Dublin, Ireland, December 4-6, 2020.
Carlborg, P. , Babri, M. & Prenkert, F. (2020). Reconsidering place in relation to sustainability: An analysis of the intricate interplay in complex organizational networks. Konferensbidrag vid 7th biennial International Symposium on Cross-Sector Social Interactions (CSSI 2020), Online Conference, June 23-26, 2020.
Hasche, N. , Hedvall, K. , Prenkert, F. , Abrahamsen, M. H. , Aramo-Immonen, H. , Baraldi, E. , Bocconcelli, R. , Carlborg, P. & et al. (2020). Resource Interaction: Towards a common understanding?. Konferensbidrag vid 36th Annual IMP Conference (IMP 2020 Virtual), Örebro, Sweden, September 3-4, 2020..
Swahn, M. & Prenkert, F. (2018). Effects of greening measures in transport logistics systems. I: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria. Konferensbidrag vid 7th Transport Research Arena (TRA 2018), Vienna, Austria, April 16-19, 2018.
Shahin Moghadam, S. , Klügl, F. & Prenkert, F. (2018). Investigating the Cannibalizing Effect in a Two-Market Situation Using Agent-Based Simulation. Konferensbidrag vid 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling (MATHMOD 2018), Vienna, Austria, February 21-23, 2018 (ss. 115-120). Elsevier.
Arbin, K. , Kask, J. & Prenkert, F. (2018). Is there a Hierarchy among Activities, Resources, and Actors in Business Networks?: Exploring the Relationship Between the Components of the ARA-model. Konferensbidrag vid 34th Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium: "From Business to Research and Back Again", Marseille, France, September 4-7, 2018.
Shahin Moghadam, S. , Prenkert, F. & Klügl, F. (2018). Role and Position Dynamics in Business Networks: Using an Agent-Based Model to Simulate the Impact of a New Market Solution on a Focal Actor’s Role and Position. Konferensbidrag vid European Academy of Management Conference (EURAM18), Reykjavik, Iceland, June 19-22, 2018.
Arbin, K. , Kask, J. & Prenkert, F. (2018). The Creation of Business Deals for a Sustainable Supply Chain: The Case of Rail Transportation. Konferensbidrag vid 27th IPSERA Conference, Athens, Greece, March 25-28, 2018.
Swahn, M. & Prenkert, F. (2017). Greening of Transport Logistics Systems in the Swedish section of the ScanMed Corridor: Based on cases in the Swedish section of the ScanMed Corridor. Konferensbidrag vid 4th International Workshop on Sustainable Road Freight Transport, Cambridge, UK, November 30 - December 1, 2017.
Prenkert, F. , Linton, G. , Hasche, N. & Kask, J. (2017). Interaction sites and resource interfaces: A conceptualization of resource interaction. Konferensbidrag vid IMP Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, September 5-8, 2017. IMP Group.
Hasche, N. , Linton, G. & Prenkert, F. (2016). A model of Depth of Resource Interfaces in Networks. I: 32nd IMP Conference. Konferensbidrag vid 32nd IMP Conference, Poznan, Poland, August 30 - September 3, 2016.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2016). Understanding e-commerce strategies anew: What happens when everyone turns hybrid?. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference 2016, Aarhus, Denmark, November 8-19, 2016.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2015). Ethical issues in e-commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: EBEN Research Conference 2015. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference 2015, Copenhagen, Denmark, October 1-3, 2015.
Kask, J. & Prenkert, F. (2015). Half a century of development: Mapping the evolution of a business network. I: 31th Annual Conference on Industrial Marketing & Purchasing. Konferensbidrag vid 31th Annual Conference on Industrial Marketing & Purchasing (IMP), Kolding, Denmark, August 25-29, 2015.
Prenkert, F. (2015). Industrial business networks as empirical manifestations of complex adaptive economic systems: Ontological consequences and methodological challenges. I: Industrial Marketing and Purchasing (IMP), Workshop on Theory and Methods. Konferensbidrag vid Industrial Marketing and Purchasing (IMP), Workshop on Theory and Methods, Lugano, Switzerland, October 6-8, 2015.
Kask, J. & Prenkert, F. (2015). The evolution of retail formats from a common origin: Investigating a century of Swedish sporting goods retailing. I: Annual 15th EURAM Conference. Konferensbidrag vid 15th European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Warzaw, Poland, June 17-20, 2015.
Prenkert, F. (2012). Agent-based Simulation of Non-linear Interactions in Business Networks. I: 28th IMP Conference. Konferensbidrag vid 28th IMP Conference. Rome, Italy:
Harrison, D. , Prenkert, F. , Olsen, P. I. & Hoholm, T. (2011). Boundary objects in multi-actor interactions within tightly structured networks. I: the 27th Annual IMP Conference. Konferensbidrag vid the 27th Annual IMP Conference, Scotland (ss. 1-19). Glasgow, Scotland:
Prenkert, F. (2011). Elements of an aporetic transcendental theory of organization. Konferensbidrag vid 27th EGOS Colloquium 2011, Sub-Theme 18: Pragmatism, Organizing, and Learning, Gothenburg, Sweden, July 6-9, 2011.
Harrison, D. , Prenkert, F. , Olsen, P. I. & Hoholm, T. (2011). Power Games in Networks: A Case of New Mercantilist Network Organizing. I: the 27th Annual IMP Conference. Konferensbidrag vid the 27th Annual IMP Conference, Glasgow, Scotland, 2011. Glasgow, Scotland:
Prenkert, F. (2011). Time and Process in Social Simulation: Agent-Based Simulation of Non-linear Interactions in Business Networks. Konferensbidrag vid 7th Conference of the European Social Simulation Association (ESSA 2011), Montpellier, France, September 19-23, 2011..
Prenkert, F. , Engelseth, P. & Raabe, H. (2010). Exploring the Networked Region. I: 26th IMP-conference in Budapest. Konferensbidrag vid 26th IMP-conference in Budapest, Hungary, 2010.
Prenkert, F. (2008). Feed the Hungry and Care for the Sick: Tangible and Intangible Investments in Resource Ties in the Chilean Salmon Production Network. I: 4th IMP Journal Seminar. Konferensbidrag vid 4th IMP Journal Seminar. Lancaster University, Lancaster, UK.: IMP Journal.
Harrison, D. & Prenkert, F. (2008). Network strategising trajectories within a planned strategy process. I: 24th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference. Konferensbidrag vid 24th Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Conference (ss. 1-21). Uppsala, Sweden:
Gunnarsson, C. , Jonsson, S. & Prenkert, F. (2002). The stabilizing role of Internet technology in business partnerships: a cross-case study of integration shifts between small- and medium-sized enterprises and demanding industrial partners. Konferensbidrag vid 47th World Conference of the International Council for Small Business (ICSB), June 16-19, 2002, San Juan, Puerto Rico.

Rapporter

Prenkert, F. , Hasche, N. , Frostenson, M. & Helin, S. (2016). Mat på nätet: E-handelns distributionssystem och affärsmodeller. Stockholm: Handelsrådet (Handelsrådets rapportserie 2016:9).

Samlingsverk (redaktör)

Håkansson, H. (ed.) , Waluszewski, A. (ed.) , Prenkert, F. (ed.) & Baraldi, E. (ed.) (2009). Use of Science and Technology in Business: Exploring the Impact of Using Activity for Systems, Organizations, and People. Bingley: Emerald Group Publishing Limited (International Business and Management 25).