This page in English

Frans Prenkert

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: ZnJhbnMucHJlbmtlcnQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 302444

Rum: N3016

Frans Prenkert

Om Frans Prenkert

Frans Prenkert är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och leder forskningen vid Center for Sustainable Business | CSB.

Undervisning

Frans Prenkert har erfarenhet från alla nivåer av grund- och vidareutbildning inom företagsekonomi inklusive executive MBA-kurser och forskarutbildning. För närvarande undervisar han huvudsakligen på I-linjen och på Mastern i hållbart företagande samt handleder doktorander.

Forskning

Hans forskning ligger inom området ekonomisk organisering med särskilt fokus på industriföretagets externa flöden och inter-organisatoriska nätverk.

Applikationsområden som Frans Prenkert har forskat inom inkluderar förädlingsleden inom primärproduktion av fisk, kött och mjölk samt lager/logistik och dagligvaruhandeln med fokus på frågor om strategi, organisering, internationalisering, innovation, teknologisk utveckling, kommersialisering, SCM och hållbarhet.

Förenande för all hans forskning är ett intresse för och fokus på empiriskt orienterade studier av de processer av organisering som skapar förutsättningar för hållbar ekonomisering i komplexa nätverk bestående av sociala, tekniska och ekonomiska kopplingar och entiteter.

Målet med Frans Prenkerts forskning är att skapa kunskap om de reala ekonomiernas funktionssätt genom att utforska den socio-tekniska-ekonomiska matris inom vilken organiserad ekonomisk aktivitet utförs med syfte att öka förståelsen för vad som utgör hållbara ekonomiska system.

Frans Prenkert ingår som forskare i forskargruppen CSB Value Chain (f.d. ORULOG) och CSB Circular Economy.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)