This page in English

Forskningsprojekt

Alternativ socio-teknisk systemutveckling i innovationsekosystem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2025

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sophie-Marie Ertelts doktorandprojekt spänner över fält som hållbar omställning, socioteknisk utveckling samt innovations- och ekosystemforskning för att adressera de utmaningar som kommer av utveckling, styrning och direkta accelerationsförsök mot stigbrytande systemiska innovationer för att möjliggöra en omställning mot ett hållbart samhälle. Efter årtionden av liten eller till och med negativ progression för att reducera de totala koldioxidutsläppen är den nuvarande socio-tekniska regimen inom vägtransportsektorn i en omställningsfas där man tvingas möta det faktum att man utgör en bidragande orsak till klimatförändringar.

Studiens empiriska fokus utgörs således av gränsytan mellan olika disruptiva förändringar som för närvarande driver denna omställning, såsom elektrifieringen av vägtransporter och laddinfrastruktur för tunga fordon, i kombination med de basteknologier som driver Industry 4.0 såsom AI (ex. autonoma fordon), digitalisering (ex. plattformar för mäklande och koordinering av frakter och gods) och ‘smarta’ service-baserade systemlösningar (som också kallas för Transport-as-a-Service [TaaS]) och orkestreringen av intelligenta system för datahantering och delning.

Detta projekt syftar till att utveckla avancerad kunskap om hur en sådan omställning av en hel bransch kommer till stånd och utvecklas samt om den roll som systemisk innovation och teknologidrivare har i en sådan omställning mot mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar med ökad cirkularitet och effektivitet i det logistiska systemet. Projektet genomförs i nära samverkan med parter från privat och offentlig sektor i värdekedjan inklusive varuägare, speditörer, teknologi- och tjänsteleverantörer, berörda myndigheter, infrastrukturägare, energiförsörjning samt miljö- och samhällsgrupperingar.

Finansiärer

  • Forskarskolan Management och IT (MIT)
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet