This page in English

Forskargrupp

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anna-Karin Larsson

Forskningsämne

Logga FlickForsk

FlickForsk! är ett multidisciplinärt nätverk som syftar till att samla och utveckla nordisk flickforskning genom att skapa mötesplatser och samarbetsmöjligheter för forskare som studerar ung femininitet ur olika perspektiv, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nätverket har en styrgrupp som för närvarande koordineras av Linda Arnell och Anna-Karin Larsson, från Umeå universitet och Örebro universitet. Styrgruppens medlemmar har under åren bestått av medlemmar från olika universitet och akademiska institutioner i Finland, Norge och Sverige. För mer information och intresse att delta i nätverket se: oru.se/flickforsk 

Kontakt: flickforsk@oru.se
Linda Arnell
Anna-Karin Larsson

Finansiärer

  • Örebro universitet