This page in English

Forskargrupp

Immunprofilering av inflammation (iPi)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ashok Kumawat

Forskningsämne

Vår kropp har ett komplext immunsystem bestående av olika specialiserade celler som samverkar för att bevara vår hälsa genom att skydda oss mot olika skadliga mikroorganismer. En obalans i immunsystemet kan dock vara skadlig och leda till inflammation, vilket i sin tur kan ge upphov till kroniska inflammatoriska tillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdom, perifer kärlsjukdom och tarminflammation. Människors immunsystem varierar i sammansättning på grund av olika inre och yttre faktorer, såsom ålder och kostvanor. Vårt mål är att analysera och kartlägga immunreaktioner vid sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och tarmen. Detta görs genom en kombination av analyser som fokuserar på immunsystemets karaktäristika, proteinmönster, genuttryck, epigenetik och funktion. Vår forskning omfattar både laboratorieexperiment och kliniska studier.

De huvudsakliga målen vi strävar mot är:

  • Att få en djupare förståelse för de bakomliggande mekanismerna bakom inflammation vid hjärt- och kärlsjukdomar samt tarmsjukdomar.
  • Att identifiera nya markörer som kan användas för att diagnostisera hjärt- och kärlsjukdomar samt tarminflammation.
  • Att hitta nya möjliga vägar och mål för att reglera immunsystemet och minska inflammation.

Gruppledare
Docent Ashok Kumar Kumawat
Telefon: +46 19302185
E-post: This is an email address

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län
  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Örebro universitet