This page in English

Forskningsprojekt

IDA-programmet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jonas Persson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Läs mer om IDA-programmet

Publikationer, IDA-programmet

IDA-programmet (Individual Development and Adaptation) är ett stort pågående longitudinellt forskningsprogram som har följt personer från deras barndom då de gick i skola i Örebro i mitten av 1960-talet. IDA-programmet, som tidigare gick under namnet Örebroprojektet, har hittills gett en stor mängd kunskap om människors utveckling och totalt har programmet genererat ca 500 publikationer varav ca 150 är internationella refereegranskade artiklar.

IDA-programmet startade som ett skolforskningsprojekt och i den första datainsamlingen 1965 ingick tre hela årskurser av Örebrobarn med ca 1300 barn i varje kohort (årskurs 3, 6 och 8). De två yngsta årskurserna (årskurs 3; Huvudgruppen, födda 1955 och årskurs 6; Pilotgruppen, födda 1952) har sedan följts i upprepade datainsamlingar långt upp i vuxen ålder. En mängd information har insamlats rörande bl a intelligens, skolprestation, hembakgrund, självupplevd skolanpassning, lärarskattningar av olika beteenden, sociala relationer, normer, självdeklarerade symptom och kriminalitet. Även studie- och yrkesvalet har studerats liksom arbetsförhållanden, utbildning, familjeliv, m.m. i vuxen ålder. Omfattande datainsamlingar har gjorts för huvudgruppen i 43-årsåldern (kvinnor) och 47-årsåldern (män). Kvinnorna genomgick också en medicinsk undersökning.

IDA-programmet startades 1964-65 och leddes av professor David Magnusson fram till 1996 då professor Lars R. Bergman tog över ansvaret. Bergman ledde programmet till 2011. Mellan 2011 och 2021 var professor Henrik Andershed och professor Anna-Karin Andershed vid Örebro universitet ansvariga för IDA-programmet. Från hösten 2021 är professor Jonas Persson vid Örebro universitet ansvarig forskare.