This page in English

Kristofer Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Kristofer Nilsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Kristofer Nilsson

Kristofer F. Nilsson är docent i medicinsk vetenskap inriktning kirurgi och adjungerad universitetslektor vid Örebro Universitet. Han är också ST-läkare i anestesi- och intensivvård vid Kärl-thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

 

Forskning

Kristofer Nilsson erhöll läkarexamen och disputerade vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Nitric oxide in experimental pulmonary embolism” år 2010. Kristofer är verksam vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro sedan 2011.

Kristofer driver och medverkar i ett flertal projekt inom experimentell och klinisk anestesi och intensivvård. Forskningsprojekten syftar till att utveckla och utvärdera innovativa behandlingsmetoder vid livshotande blödning och andra tillstånd av cirkulationskollaps såsom hjärtstillestånd. Vidare syftar forskningsprojekten att utveckla metoder för att tidigare upptäcka, förhindra och behandla nedsatt organfunktion och komplikationer i samband med hjärt- och kärlkirurgi och intensivvård.

Forskningen bedrivs i experimentella modeller, vilket är Kristofers särskilda spetskompetens, och som kliniska studier. Den experimentella intensivvårdsforskningen inbegriper modeller för olika typer av chocktillstånd och organsvikter där sjukdomsmekanismer och experimentella behandlingsmetoder undersöks. De kliniska studierna innefattar främst prospektiva observationsstudier på hjärtkirurgiska och kärlkirurgiska patienter där kliniska variabler och biomarkörer i olika kroppsvätskor analyseras.

Kristofer är också en aktiv innovatör med flera patentansökningar och godkända patent. Han är också medgrundare till ett litet läkemedelsutvecklingsbolag som startades tack vare forskningsupptäckter Kristofer gjorde under sitt avhandlingsarbete. En mindre del av forskningen bedrivs i samarbete med detta företag.

Kristofer har tillsammans med andra tilldelats första pris i Karolinska Innovations Contest (2005), Innovationsbrons Best Business Idea Award (2005) och Svenska intensivvårdsföreningens ”Årets bästa intensivvårdsrelaterad artikel 2017”.

 

Undervisning

Kristofer har tidigare undervisat inom fysiologi på Karolinska Institutet. Han är kursansvarig/examinator/biträdande kursansvarig för Självständigt arbete, 30 högskolepoäng, på Läkarprogrammet. Han är huvudhandledare och sidohandledare för ett flertal forskarstuderande. Kristofer har handlett ett stort antal studenter i självständiga arbeten på Örebro Universitet. Han har också medverkat med kapitel i läroböcker.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Seilitz, J. , Sandblom, I. , Kiszakiewicz, L. , Oikonomakis, I. , Jansson, K. , Axelsson, B. & Nilsson, K. F. (2021). A Randomized Porcine Study in Low Cardiac Output of Vasoactive and Inotropic Drug Effects on the Gastrointestinal Tract. Shock, 56 (2), 308-317.
Wikström, M. B. , Smårs, S. M. , Karlsson, C. , Hurtsén, A. S. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2021). A randomized porcine study of the hemodynamic and metabolic effects of combined endovascular occlusion of the vena cava and the aorta in normovolemia and in hemorrhagic shock. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 90 (5), 817-826.
Mathisen, S. R. , Nilsson, K. F. & Larzon, T. (2021). A Single Center Study of ProGlide Used for Closure of Large-Bore Puncture Holes After EVAR for AAA. Vascular and Endovascular Surgery, 55 (8), 798-803.
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmussen, T. E. , Brenner, M. , Jacome, T. , Hörer, T. M. & et al. (2021). Delta Systolic Blood Pressure (SBP) Can be a Stronger Predictor of Mortality Than Pre-Aortic Occlusion SBP in Non-Compressible Torso Hemorrhage: an Abotrauma and AORTA Analysis. Shock, 56 (1S), 30-36.
Seilitz, J. , Edström, M. , Sköldberg, M. , Westerling-Andersson, K. , Kasim, A. , Renberg, A. , Jansson, K. , Friberg, Ö. & et al. (2021). Early Onset of Postoperative Gastrointestinal Dysfunction Is Associated With Unfavorable Outcome in Cardiac Surgery: A Prospective Observational Study. Journal of Intensive Care Medicine, 36 (11), 1264-1271.
Sadeghi, M. , Hurtsén, A. S. , Tegenfalk, J. , Skoog, P. , Jansson, K. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2021). End-Tidal Carbon Dioxide as an Indicator of Partial REBOA and Distal Organ Metabolism in Normovolemia and Hemorrhagic Shock in Anesthetized Pigs. Shock, 56 (4), 647-654.
Seilitz, J. , Edström, M. , Kasim, A. , Jansson, K. , Axelsson, B. & Nilsson, K. F. (2021). Intestinal fatty acid-binding protein and acute gastrointestinal injury grade in postoperative cardiac surgery patients. Journal of cardiac surgery, 36 (6), 1850-1857.
Pirouzram, A. , Hamam, L. , Wallin, G. , Larzon, T. & Nilsson, K. F. (2021). Novel Experimental Technique to Create Size-Controlled Retroperitoneal Bleeding in the Infrarenal Aorta of Anesthetized Pigs. Innovations (Philadelphia): technology and techniques in cardiothoracic and vascular surgery, 16 (4), 379-385.
Hurtsen, A. S. , Nilsson, I. Z. , Dogan, E. M. & Nilsson, K. F. (2020). A Comparative Study of Inhaled Nitric Oxide and an Intravenously Administered Nitric Oxide Donor in Acute Pulmonary Hypertension. Drug Design, Development and Therapy, 14, 635-644.
Coccolini, F. , Ceresoli, M. , McGreevy, D. , Sadeghi, M. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. & et al. (2020). Aortic balloon occlusion (REBOA) in pelvic ring injuries: preliminary results of the ABO Trauma Registry. Updates in surgery, 72 (2), 527-536.
Oikonomakis, I. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. & Jansson, K. S. (2020). Early metabolic and inflammatory intraperitoneal changes after rectum perforation. Annals of coloproctology, 36 (6), 374-381.
McGreevy, D. , Abu-Zidan, F. M. , Sadeghi, M. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. , Kon, Y. & et al. (2020). Feasibility and Clinical Outcome of Reboa in Patients with Impending Traumatic Cardiac Arrest. Shock, 54 (2), 218-223.
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , Hörer, T. M. , Brenner, M. , Rasmussen, T. , DuBose, J. & Tatum, D. (2020). IMPACT OF INTERMITTENT REBOA USE ON ISCHEMIA REPERFUSION INJURY: A TRANSLATIONAL ANALYSIS. Shock, 53 (Suppl. 1), 24-24.
Nilsson, K. F. , Gozdzik, W. , Zielinski, S. , Ratajczak, K. , Göranson, S. P. , Rodziewicz, S. , Harbut, P. , Barteczko-Grajek, B. & et al. (2020). Pulmonary Vasodilation by Intravenous Infusion of Organic Mononitrites of 1,2-Propanediol in Acute Pulmonary Hypertension Induced by Aortic Cross Clamping and Reperfusion: A Comparison with Nitroglycerin in Anesthetised Pigs. Shock, 54 (1), 119-127.
Wikström, M. B. , Krantz, J. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2020). Reply to Rezende-Neto et al.. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 88 (6), e151-e152.
Dogan, E. M. , Hörer, T. M. , Edström, M. , Martell, E. A. , Sandblom, I. , Marttala, J. , Krantz, J. , Axelsson, B. & et al. (2020). Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta in zone I versus zone III in a porcine model of non-traumatic cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation: A randomized study. Resuscitation, 151, 150-156.
Duchesne, J. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmusse, T. E. , Brenner, M. , Jacome, T. , Hörer, T. M. & et al. (2020). To Ultrasound or not to Ultrasound: A REBOA Femoral Access Analysis from the ABOTrauma and AORTA Registries. Journal of endovascular resuscitation and trauma management, 4 (2), 80-87.
Tatum, D. , McGreevy, D. , Nilsson, K. F. , DuBose, J. , Rasmussen, T. , Brenner, M. , Hörer, T. M. & Duchesne, J. (2020). TO US OR NOT TO US: A REBOA FEMORAL ACCESS ANALYSIS FROM ABOTRAUMA AND THE AORTA REGISTRY. Shock, 53 (Suppl. 1), 52-52.
Sadeghi, M. , Dogan, E. M. , Karlsson, C. , Jansson, K. , Seilitz, J. , Skoog, P. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2020). Total resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta causes inflammatory activation and organ damage within 30 minutes of occlusion in normovolemic pigs. BMC Surgery, 20 (1).
Duchesne, J. , Tatum, D. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , McGreevy, D. , DuBose, J. & Brenner, M. (2019). IMPACT OF DELTA SYSTOLIC BLOOD PRESSURE AFTER REBOA PLACEMENT IN NON-COMPRESSIBLE TORSO HEMORRHAGE PATIENTS: AN ABOTRAUMA REGISTRY ANALYSIS. Shock, 51 (6), 159-159.
Seilitz, J. , Vidlund, M. , Axelsson, B. , Nilsson, K. F. , Norgren, L. , Friberg, Ö. & Jansson, K. (2019). Perioperative intraperitoneal metabolic markers in patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: an exploratory pilot study. Perfusion, 34 (7), 552-560.
Oikonomakis, I. , Jansson, D. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. & Jansson, K. (2019). Results of postoperative microdialysis intraperitoneal and at the anastomosis in patients developing anastomotic leakage after rectal cancer surgery. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 54 (10), 1261-1268.
Seilitz, J. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Sadeghi, M. , Jansson, K. , Axelsson, B. & Nilsson, K. F. (2019). Splanchnic Circulation and Intraabdominal Metabolism in Two Porcine Models of Low Cardiac Output. Journal of Cardiovascular Translational Research, 12 (3), 240-249.
Sadeghi, M. , Hörer, T. M. , Forsman, D. , Dogan, E. M. , Jansson, K. , Kindler, C. , Skoog, P. & Nilsson, K. F. (2018). Blood pressure targeting by partial REBOA is possible in severe hemorrhagic shock in pigs and produces less circulatory, metabolic and inflammatory sequelae than total REBOA. Injury, 49 (12), 2132-2141.
Nilsson, K. F. , Gozdzik, W. , Frostell, C. , Zielinski, S. , Zielinska, M. , Ratajczak, K. , Skrzypczak, P. , Rodziewicz, S. & et al. (2018). Organic mononitrites of 1,2-propanediol act as an effective NO-releasing vasodilator in pulmonary hypertension and exhibit no cross-tolerance with nitroglycerin in anesthetized pigs. Drug Design, Development and Therapy, 12, 685-694.
Sadeghi, M. , Nilsson, K. F. , Larzon, T. , Pirouzram, A. , Toivola, A. , Skoog, P. , Idoguchi, K. , Kon, Y. & et al. (2018). The use of aortic balloon occlusion in traumatic shock: first report from the ABO trauma registry. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 44 (4), 491-501.
Seilitz, J. , Westerling-Andersson, K. , Axelsson, B. & Nilsson, K. F. (2017). Assessment of acute gastrointestinal injury score in postoperative cardiac surgical patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61 (8), 1044-1044.
McGreevy, D. , Dogan, E. , Toivola, A. , Bilos, L. , Pirouzram, A. , Nilsson, K. F. & Hörer, T. (2017). Endovascular Resuscitation with Aortic Balloon Occlusion in Non-Trauma Cases: First use of ER-REBOA in Europe. Journal of Endovascular Resuscitation and Trauma Management (1), 42-49.
Nilsson, K. F. , Sandin, J. , Gustafsson, L. E. & Frithiof, R. (2017). The novel nitric oxide donor PDNO attenuates ovine ischemia-reperfusion induced renal failure. Intensive Care Medicine Experimental, 5 (1).
Hörer, T. M. , Cajander, P. , Jans, A. & Nilsson, K. F. (2016). A case of partial aortic balloon occlusion in an unstable multi-trauma patient. Trauma, 18 (2), 150-154.
Hörer, T. M. , Skoog, P. , Quell, R. , Nilsson, K. F. , Larzon, T. & Souza, D. R. (2016). No-touch technique for radiocephalic arteriovenous fistula - surgical technique and preliminary results. Journal of Vascular Access, 17 (1), 6-12.
Skoog, P. , Hörer, T. , Nilsson, K. F. , Agren, G. , Norgren, L. & Jansson, K. (2015). Intra-abdominal Hypertension: An Experimental Study of Early Effects on Intra-abdominal Metabolism. Annals of Vascular Surgery, 29 (1), 128-137.
Skoog, P. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. , Norgren, L. , Larzon, T. & Jansson, K. (2014). Abdominal Hypertension and Decompression: The Effect on Peritoneal Metabolism in an Experimental Porcine Study. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 47 (4), 402-410.
Hörer, T. M. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. , Oikonomakis, I. , Larzon, T. , Norgren, L. & Jansson, K. (2014). Intraperitoneal Metabolic Consequences of Supraceliac Aortic Balloon Occlusion in an Experimental Animal Study Using Microdialysis. Annals of Vascular Surgery, 28 (5), 1286-1295.
Guan, N. N. , Nilsson, K. F. , Wiklund, P. N. & Gustafsson, L. E. (2014). Release and inhibitory effects of prostaglandin D2 in guinea pig urinary bladder and the role of urothelium. Biochimica et Biophysica Acta, 1840 (12), 3443-3451.
Nilsson, K. F. , Lundgren, M. , Agvald, P. , Adding, C. , Linnarsson, D. & Gustafsson, L. (2011). Formation of new bioactive organic nitrites and their identification with gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography coupled to nitrite reduction. Biochemical Pharmacology, 82 (3), 248-259.
Nilsson, K. F. , Grishina, V. A. , Glaumann, C. & Gustafsson, L. E. (2010). Estimation of endogenous adenosine activity at adenosine receptors in guinea-pig ileum using a new pharmacological method. Acta Physiologica, 199 (2), 231-241.
Nilsson, K. F. , Gustafsson, L. E. , Adding, L. C. , Linnarsson, D. & Agvald, P. (2007). Increase in exhaled nitric oxide and protective role of the nitric oxide system in experimental pulmonary embolism. British Journal of Pharmacology, 150 (4), 494-501.
Nilsson, K. F. (2007). NO enigma in pulmonary embolism. Acta Physiologica, 191 (3), 169-169.
Agvald, P. , Adding, L. C. , Nilsson, K. F. , Gustafsson, L. E. & Linnarsson, D. (2006). Increased expired NO and roles of CO2 and endogenous NO after venous gas embolism in rabbits. European Journal of Applied Physiology, 97 (2), 210-215.

Artiklar, forskningsöversikter

Hörer, T. M. , Skoog, P. , Pirouzram, A. , Nilsson, K. F. & Larzon, T. (2016). A small case series of aortic balloon occlusion in trauma: lessons learned from its use in ruptured abdominal aortic aneurysms and a brief review. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 42 (5), 585-592.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nilsson, K. F. & Axelsson, B. (2020). Postoperative critical care management considerations. I: Hörer, T., DuBose, J.J., Rasmussen, T., White, J.M., Endovascular resuscitation and trauma management: Bleeding and Haemodynamic Control (ss. 229-242). . Springer.
Jansen, J. , the EVTM group, -. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2017). Management of the REBOA patient in the intensive care unit. I: Top Stent: The art of EndoVascular hybrid Trauma and bleeding Management (ss. 195-203). . Örebro University Hospital.

Konferensbidrag

Stene Hurtsén, A. , Sadeghi, M. , Tegenfalk, J. , Skoog, P. , Jansson, K. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. (2019). End-tidal carbon dioxide as an indicator of partial REBOA and distal organ metabolism in normovolemia and hemorrhagic shock in anesthetized pigs. Konferensbidrag vid Pan-American Endovascular Resuscitation and Trauma Management - PA-EVTM 2019, Denver, Colorado, USA, November 17-18, 2019..

Manuskript

Oikonomakis, I. , Brodin, D. , Hörer, T. M. , Skoog, P. , Seilitz, J. , Nilsson, K. F. , Meehan, A. D. & Jansson, K. Altered mRNA expression due to rectum perforation in a porcine model : A pilot study.
Sadeghi, M. , Stene Hurtsén, A. , Tegenfalk, J. , Skoog, P. , Jansson, K. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. End-tidal carbon dioxide as an indicator of partial REBOA and distal organ metabolism in normovolemia and hemorrhagic shock in anesthetized pigs.
Oikonomakis, I. , Jansson, D. T. , Skoog, P. , Nilsson, K. F. , Meehan, A. D. , Hörer, T. M. & Jansson, K. Fully covered self-expandable metal stent placed over a colon anastomosis in an animal model : A pilot study of colon metabolism over the stent.
Dogan, E. M. , Axelsson, B. , Jauring, O. , Hörer, T. M. , Nilsson, K. F. & Edström, M. Intra-aortic and intra-caval balloon pump devices in experimental cardiac arrest.
Sadeghi, M. , Dogan, E. M. , Karlsson, C. , Jansson, K. , Seilitz, J. , Skoog, P. , Hörer, T. M. & Nilsson, K. F. Total resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta causes inflammatory activation and organ damage within 30 minutes of occlusion in normovolemic pigs.