This page in English

Kristofer Nilsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: X1206

Kristofer Nilsson
Forskningsämne

Om Kristofer Nilsson

Kristofer F. Nilsson är docent och universitetslektor i anestesi och intensivvård vid Örebro Universitet. Han är också specialistläkare i anestesi- och intensivvård vid Kärl-thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

 

Forskning

Kristofer Nilsson erhöll läkarexamen och disputerade vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Nitric oxide in experimental pulmonary embolism” år 2010. Kristofer är verksam vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro sedan 2011.

Kristofer driver och medverkar i ett flertal projekt inom experimentell och klinisk anestesi och intensivvård. Forskningsprojekten syftar till att utveckla och utvärdera innovativa behandlingsmetoder vid livshotande blödning och andra tillstånd av cirkulationskollaps såsom hjärtstillestånd. Vidare syftar forskningsprojekten att utveckla metoder för att tidigare upptäcka, förhindra och behandla nedsatt organfunktion och komplikationer i samband med hjärt- och kärlkirurgi och intensivvård.

Forskningen bedrivs i experimentella modeller, vilket är Kristofers särskilda spetskompetens, och som kliniska studier. Den experimentella intensivvårdsforskningen inbegriper modeller för olika typer av chocktillstånd och organsvikter där sjukdomsmekanismer och experimentella behandlingsmetoder undersöks. De kliniska studierna innefattar främst prospektiva observationsstudier på hjärtkirurgiska och kärlkirurgiska patienter där kliniska variabler och biomarkörer i olika kroppsvätskor analyseras.

Kristofer är också en aktiv innovatör med flera patentansökningar och godkända patent. Han är också medgrundare till ett litet läkemedelsutvecklingsbolag som startades tack vare forskningsupptäckter Kristofer gjorde under sitt avhandlingsarbete. En mindre del av forskningen bedrivs i samarbete med detta företag.

Kristofer har tillsammans med andra tilldelats första pris i Karolinska Innovations Contest (2005), Innovationsbrons Best Business Idea Award (2005) och Svenska intensivvårdsföreningens ”Årets bästa intensivvårdsrelaterad artikel 2017”.

 

Undervisning

Kristofer har tidigare undervisat inom fysiologi på Karolinska Institutet. Han är kursansvarig/examinator/biträdande kursansvarig för Självständigt arbete, 30 högskolepoäng, på Läkarprogrammet och kunskapsområdesansvarig klinisk medicin på Läkarprogrammet. Han är huvudhandledare och sidohandledare för ett flertal forskarstuderande. Kristofer har handlett ett stort antal studenter i självständiga arbeten på Örebro Universitet. Han har också medverkat med kapitel i läroböcker.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript