Forskningsprojekt

Handla hemma - elektroniska inköp inom hemtjänsten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Hedström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vårt övergripande mål är produkt- och kunskapsutveckling av och om IT-stöd för inköp av dagligvaror inom hemtjänstverksamhet. Målet är att långsiktigt bidra till att höja produktkvalitén för den här typen av tjänster utifrån de behov den specifika användningssituationen med brukare innebär. Syftet med den här ansökan är att a) identifiera vilka krav som ställs på IT-stöd för att skapa reellt deltagande från brukarens sida i inköpen, b) ta fram ett designförslag som möter dessa krav, och c) att publicera de samlade resultaten från föreskrivet projekt och projektet ”Handla hemma” i internationella forskningstidskrifter. Den fråga som kommer besvaras i föreskrivet projekt är: vilka är kraven som ställs på IT-stöd för att skapa reellt deltagande från brukarens sida i inköpen?