Forskningsprojekt

Value Conflicts and Information Systems Security in Health Care

Om projektet

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)