Forskningsprojekt

Overview on Swedish information security research

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

The aim of this project is to create overview on Swedish information security research.

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)