Forskningsprojekt

Förbättrad ekonomisk politik och prognoser med högfrekventa data

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Sune Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om en välavvägd stabiliseringspolitik skall kunna bedrivas krävs väl uppdaterade beslutsunderlag i form av nulägesbedömningar och prognoser. Detta är extra viktigt när stora störningar drabbar ekonomin och stabiliseringspolitiken förväntas spela en större roll än normalt. En stor andel av de modeller som används av beslutsfattare idag möter dock inte detta krav då de baseras på data som observeras på låga frekvenser, ofta kvartalsfrekvens. Detta projekt syftar därför till att analysera om ”mixed frequency”-modeller – dvs modeller som använder högfrekvent information för att modellera lågfrekventa serier såsom BNP – kan bidra till bättre makroekonomiska nulägesbedömningar och prognoser.

Finansiärer

  • Torsten Söderbergs Stiftelse