This page in English

Forskningsprojekt

Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot Irritable Bowel Syndrome

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi har tidigare visat att minskad serotonerg aktivitet via akut sänkning av tryptofan nivåer (Acute Tryptophan Depletion -ATD) leder till centralt ökad visceral perception vid rektalt stimuli. Vi har nyligen publicerat resultat från en fMRI studie där vi använt konnektivitetsanalys och påvisat att ATD i kombination med rektalt stimuli påverkar aktiviteten i hjärnans emotionella nätverk (emotional arousal network) inklusive minskad negativ feedback från amygdala (Labus et al., 2011) samt därmed ökad aktivitet i hjärnans emotionella nätverk vilket liknar responsmönstret hos IBS patienter vid rektalt stimuli.

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners