This page in English

Forskningsprojekt

Supported employment - Hållbart arbete

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Mellan 2007-2010 genomfördes ett utvecklingsprojekt, Supported employment – Hållbart arbete vid Örebro Universitet I samarbete med tre organisationer som arbetade enligt SE-metodiken. Det övergripande syftet med projektet var att identifiera nyckelfaktorer för att personer medfunktionsnedsättning ska nå, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Data samlades in genom register studier och semistrukturerade intervjuer med arbetsgivare och deras anställda med funktionsnedsättning.

Finansiärer

  • Örebro universitet