This page in English

Forskningsprojekt

Jämförelse av drop-in mottagning och planerade besök för personer med behov av skoinlägg.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Gustav Jarl

Forskningsämne

Många patienter vid ortopedtekniska mottagningar lider av olika fotrelaterade problem. Trots att en stor del av personerna har mindre allvarliga besvär tar gruppen genom sin storlek ändå stora resurser i anspråk och långa väntetider till besöket på mottagningen är vanligt. Detta resulterar i att personerna får lida av sina fotbesvär onödigt länge och att administrativ och behandlande personal upplever stress och tung arbetsbelastning. Syftet med denna studie är att undersöka om drop-in mottagning för personer med behov av skoinlägg kan leda till att situationen förbättras. Detta kommer att undersökas genom att jämföra vad drop-in mottagning respektive inplanerade besök har för effekt på väntetider, upplevd service och personalens stress och arbetsbelastning.

Finansiärer

  • Region Örebro Län