Forskningsprojekt

Vitamin D:s roll i initiering, progression och behandling av prostatacancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Associationen mellan vitamin D och cancer är idag välstuderad och det finns en klar korrelation mellan brist på vitamin D och riskfaktorer för cancer. Epidemiologiska studier utförda på prostatacancer har bland annat visat att höga serumnivåer av vitamin D är relaterade till en bättre prognos jämfört med låga serumnivåer av vitamin D men även att en låg serumnivå av vitamin D gör tumören mindre känslig för behandlingar så som kemoterapi. Molekylära studier visar att vitamin D stimulerar differentiation, ökar apoptosen och inhiberar proliferation, invasion och metastasering i prostatacancerceller.

Brist på vitamin D har också associerats med en rad andra sjukdomar så som infektioner och utvecklande av autoimmuna sjukdomar. Idag är det väl känt att immunceller använder cirkulerande vitamin D för att ge en antibakteriell respons mot patogena mikroorganismer, vilket betyder att individer med brist på vitamin D kommer att ha ett nedsatt immunförsvar mot infektioner.

Detta projekt syftar till att undersöka dels om vitamin D skulle kunna användas för att behandla prostatacancer men också för att undersöka om vitamin D kan förhindra/minska infektion och inflammation i prostatakörteln.

Projektansvarig: Jessica Carlsson, Region Örebro län.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Stiftelsen Hillevi Fries forskningsfond
  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Samarbetspartners