This page in English

Forskningsprojekt

Globala värdekedjor och strukturomvandlingens kostnader

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2017

Kontaktperson

Pär Hansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras olika aspekter på globaliseringens inverkan på arbetsmarknaden. Det består av tre delprojekt där det första behandlar hur den ökade internationella fragmenteringen av produktionen påverkar den svenska arbetsmarknaden. Vilken typ av jobb och arbetsuppgifter inom de globala värdekedjorna kommer att ske i Sverige och vad flyttas ut till andra länder? Det andra delprojektet syftar till att kvantifiera de kostnader som uppkommer på individnivå av den strukturomvandling som internationaliseringen resulterar i. Det tredje delprojektet fokuserar på hur geografisk rörlighet i form av flyttning och pendling kan bidra till att begränsa de kostnader som uppstår på individnivå som en följd av ofrivilliga jobbförluster i samband med strukturomvandling och ekonomiska kriser.

 

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)