This page in English

Forskningsprojekt

Female Genital Mutilation: Girls at Risk in the EU

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här EIGE-finansierade projektet utvecklar en metod och metodologisk approach för att beräkna antalet flickor som riskerar att utsättas för könsstympning inom EU och undersöker vad som påverkar och eventuellt orsakar attitydförändringar när det gäller könsstympning. Vi frågar vad det är, i en migrationskontext, som förändrar hur människor tänker kring könsstympning.  Den metodologiska approachen består av en kvantitativ och en kvalitativ komponent, och kommer att pilottestas i tre EU-länder: Sverige, Portugal och Irland. Den kvantitativa komponenten utgörs av befolkningsstatistik och är jämförbar över hela EU, medan den kvalitativa komponenten bygger på fokusgruppsdiskussioner.

Projektledare
Dr Lut Mergaert, Yellow Window, Brussels

Forskare
Sofia Strid (Sverige), Catarina Arnaut (Portugal), Els Leye (Belgien), Siobhán O’Brien Green (Irland), Marja Exterkate (Nederländerna)

Forskningsämnen
Statsvetenskap, sociologi, juridik, demografi

Forskare

Finansiärer

  • The European Gender Equality Institute (EIGE)

Samarbetspartners