This page in English

Forskningsprojekt

Naturalförlopp, livskvalitet, ärftlighet och mortalitet hos barn och ungdomar som debuterade med krampanfall för 50 år sedan i Uppsala län

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Det finns få långtidsuppföljningar som visar hur det går för barn och ungdomar med epilepsi. Syftet med studien där barnneurologerna Erik Stenninger och Lars-Olov Brorsson är ansvariga är att beskriva naturalförlopp, livskvalitet, ärftlighet och mortalitet hos barn och ungdomar som debuterade med krampanfall för 50 år sedan (1962-1964) i Uppsala län. Detta är den tredje studien på samma population. I en totalundersökning besvarar deltagarna en enkät som mäter ångest och depressionssymtom samt hur de påverkats av sina kramper. Intervjuer genomförs med ett strategiskt urval av respondenterna.

Samarbetspartners

  • Erik Stenninger, Region Örebro län
  • Lars-Olov Brorson, Region Örebro län