This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av Assisting Hand Assessment-PAD: ett Rasch-baserat instrument för personer med armprotes (P), ensidig armamputation (A) eller reduktionsmissbildning (D)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till validera Assisting Hand Assessment - PAD  för användning hos personer med armprotes, armamputation eller dysmeli. Mer specifikt så kommer projektet att rapportera evidens för innehåll, svarsprocesser, och den interna strukturen för AHA-PAD.

Samarbetspartners

  • Anita Stockselius, Rehabcenter Sfären, Bräke Diakoni, Solna
  • Christina Ragnö, Rehabcenter Sfären, Bräke Diakoni, Solna