This page in English

Forskningsprojekt

Forskningsöversikter om risk- och skydd och effektiva insatser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2010

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Vi genomför inom detta projekt forskningsöversikter (reviews) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende/kriminalitet samt om insatsers effektivitet - särskilt insatser som syftar till att minska normbrytande beteende/kriminalitet. Syftet är att sammanställa vad många forskningsstudier visat för att på så vis nå säkrare slutsatser.

Vi publicerar våra översikter dels som läroböcker på svenska och dels i artiklar internationellt.