This page in English

Forskningsprojekt

Prostate Cancer Stress Surveillance and Survival (ProSeSS): evaluation of a fast-track clinical workup for men with suspected prostate cancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Katja Fall

Forskningsämne

Ett cancerbesked kan medföra kraftig psykisk stress för patienten, men vissa data talar för att det egentligen är den ovissa tiden före cancerbeskedet som är värst. Hittills är forskningen på området dock begränsad, särskilt när det gäller den fysiska stressreaktionen. Väntetiden för män som utreds för prostatacancer är längre än för andra cancerformer, vilket skulle kunna göra denna patientgrupp extra utsatt. Nya data antyder att stressreaktionen i kroppen skulle kunna påverka tumören så att den tillväxer snabbare och canceröverlevnaden minskar. Studien kartlägger stressbördan hos män som utreds för prostatacancer och   undersöker hur en förkortad utredningstid påverkar den fysiska och psykiska stressreaktionen. Studien kommer också att undersöka eventuella samband mellan stressreaktion och faktorer som kan kopplas till canceröverlevnad.

Finansiärer

Samarbetspartners