This page in English

Forskningsprojekt

Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Dag Balkmar

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektets syfte är att skapa former för ökad normmedvetenhet i Volvokoncernens innovationsprocesser med målet att därmed förbättra förutsättningarna för en mer inkluderande transportbransch. Med normmedvetenhet menas i projektet att undersöka vilka underliggande och ibland oreflekterade normer som utgör grund för innovationsprocesser och som därmed kan hämma processerna. Projektet utforskar vilka nya möjligheter för innovation som kan öppnas upp med ökad normmedvetenhet.

 

Projektet förväntas resultera i en ökad kunskap om a) hur ökad normmedvetenhet kan skapas i Volvokoncernens innovationsprocesser, b) utveckling av nya verktyg för normkritisk

innovation, c) utvecklingen av en modell för organisatorisk mottaglighet ur ett normkritiskt

perspektiv (NORM-OM), samt d) förmedlandet av ny kunskap kring dessa processer i internationella forskningssammanhang.

 

Projektet arbetar med interaktiva workshoppar där forskare, intresseorganisationer och Volvomedarbetare utvecklar förutsättningar och verktyg för normmedvetna innovationsprocesser. Fokus läggs då på organisationens användning av så kallade personas, vilka används av Volvokoncernen i innovationsprocesser för att skapa en konkret bild av olika förarkategoriers krav, behov och egenskaper. Ytterligare behandlas specifika dilemman kopplade till verksamma normer i Volvokoncernens innovationskultur.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners

  • Susanne Andersson, Stockholms universitet