This page in English

Forskningsprojekt

Insatser för utrikeshandelns finansiering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2017

Kontaktperson

Magnus Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

För många företag, särskilt mindre sådana, kan internationella affärer vara riskfyllda - företagen vet inte om den utländske köparen betalar. Därför erbjuder länder ofta statligt stöd i form av försäkringar och lån. Trots insatsernas omfattning är forskningen mycket begränsad i brist på data. Vi analyserar effekterna av statliga insatser på svenska företags internationalisering och tillväxt över tiden. För den lilla och öppna svenska ekonomin är kunskap om stödets eventuella effekter särskilt viktigt. Målet är att bidra till en djupare förståelse av den komplexa roll som de statliga insatserna har. Med den nya kunskapen förväntas beslutsfattare och myndigheter på området att på en mycket mer gedigen grund kunna besluta om utformningen av finansieringsstöd för att nå mål för tillväxt och internationalisering. Företagen förväntas i sin tur dra praktisk nytta av ny kunskap om hur de ska finansiera sin utrikeshandel.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners