This page in English

Forskningsprojekt

Äldres måltidsupplevelser på sjukhus - en explorativ studie med fokus på måltidens sensoriska aspekter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Det övergripande syftet med doktorandprojektet var att utforska hur värdskap som perspektiv kunde användas för att undersöka måltider på sjukhus. Projektet syftade även att utforska äldre patienters måltidsupplevelser tillsammans med upplevelserna från den personal som serverar maten till patienterna. Genom att applicera värdskap som det övergripande perspektivet på analyserna av delstudierna, så har doktorandprojektet kunnat visa på både användbarheten av begreppet i sig, och på värdskap som en värdefull och betydande del för att skapa positiva måltidsupplevelser för patienterna. Studien visar på, utifrån personalens och patienternas upplevelser, att hur patienterna blir bemötta kan influera deras matintag och vilja att äta.

Doktorandprojektet var en del av den universitetsgemensamma forskarskolan Successful Ageing.

Forskare