This page in English

Forskningsprojekt

Äldres måltidsupplevelser på sjukhus - en explorativ studie med fokus på måltidens sensoriska aspekter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Doktorandprojektet avser att studera äldres måltidsupplevelser utifrån sinnenas förmåga och värdskapet runt måltiderna. I projektet kommer sensorisk kommunikation, bemötande och olika yrkesroller att studeras. Vidare kommer projektet att studera om och i så fall hur måltidsupplevelsen kan verka hälsofrämjande och höja livskvalitén för äldre inlagda på sjukhus.

Doktorandprojektet är en del av den universitetsgemensamma forskarskolan Successful Ageing.