This page in English

Forskningsprojekt

Äldres måltidsupplevelser på sjukhus - en explorativ studie med fokus på måltidens sensoriska aspekter

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Doktorandprojektet avser att studera äldres måltidsupplevelser utifrån sinnenas förmåga och värdskapet runt måltiderna. I projektet kommer sensorisk kommunikation, bemötande och olika yrkesroller att studeras. Vidare kommer projektet att studera om och i så fall hur måltidsupplevelsen kan verka hälsofrämjande och höja livskvalitén för äldre inlagda på sjukhus.

Doktorandprojektet är en del av den universitetsgemensamma forskarskolan Successful Ageing.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners