This page in English

Forskningsprojekt

SANNI - Safe analgesia for neonatal intensive care

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

sanniNyfödda barn som behöver neonatal intensivvård gör det under en period med instabil organfunktion och snabb tillväxt och utveckling av centrala nervsystemets funktioner. Smärtan de upplever, men också de smärtstillande läkemedel de får kan leda till bestående negativa följdverkningar. De flesta läkemedel som rutinmässigt används är tillverkade för och testade på vuxna patienter och används "off-label", det vill säga utanför rekommendationerna för nyfödda barn.

Syftet med projektet som är en mulitcenterstudie är att utveckla evidensbaserade riktlinjer för smärtlindrande och sederande behandling till sjuka nyfödda, med hänsyn till farmakokenetik (PK), farmakodynamik (PD) och farmakogenetik (PG) vid klinisk användning i neonatal intensivvård. Nationella och internationella direktiv förordar att läkemedel för barn ska vara säkra och "skräddarsydda" och kunna administreras för individuell och optimal effekt.   

Forskare

Finansiärer

 • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

 • Boubou Hallberg, Karolinska Institutet
 • Elisabeth Norman, Lunds universitet
 • Hanna Ahl, PhD-student, Lunds universitet
 • Ingmar Rosén, Skånes universitetssjukhus
 • Joseph Standing, Great Ormond Street Hospital for Children, London, United Kingdom
 • Marco Bartocci, Karolinska sjukhuset
 • Sampsa Vanhatalo, Helsinki University Central Hospital, Finland
 • Sofie Nilsson, PhD-student, Lunds universitet
 • Thomas Andersson, Karolinska Institutet
 • Ulf Schubert, Karolinska sjukhuset