This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av tidigt stöd till föräldrar vars barn behöver neonatalvård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Logo Pearl5Inom neonatalvården är det en utmaning att skapa en positiv relation mellan föräldrar och barn. Oberoende av vid vilken graviditetsvecka barnet är fött upplever föräldrarna ofta situationen på neonatalavdelningen som overklig, kaotisk och stressande. Projektet har 2 delstudier. Syftet med den första delstudien är att beskriva behov av känslomässigt stöd på neonatalavdelning. I denna studie intervjuas föräldrar vars barn har varit inskrivna eller fortfarande är inskrivna på neonatalavdelning. I delstudie 2 genomförs en kvasiexperimentell studie på 3 neonatalavdelningar i Sverige där effekter av föräldragrupper samt dagboksskrivande utvärderas gällande föräldrars hälsa, känsla av kompetens, föräldraskap och relation.

Forskare

Samarbetspartners

  • Annika Schmöker, Högskolan Dalarna
  • Camilla Udo, Högskolan Dalarna
  • Renée Flacking, Högskolan Dalarna