This page in English

Forskningsprojekt

Digitalt förstärkt matematikundervisning: Lektionsmoduler som stöd för orkestrering av matematisk kvalitet i undervisning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Andreas Eckert

Forskningsämne

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att utveckla lärares kapacitet att utnyttja möjligheterna för elevers lärande i matematik i digitalt förstärkt matematikundervisning. Vi kommer särskilt att fokusera på utveckling av ett undervisningsmaterial i matematik på formen av lektionsmoduler. Modulerna ska bl.a. bidra med omsorgsfullt utformade aktiviteter, material till eleverna, beskriva vanliga svårigheter elever brukar uppvisa för det matematiska innehåll modulen behandlar och ge lärare instruktioner och vägledning i att planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Projektet följer strukturen av designbaserad interventionsstudie och implementeras i samarbete mellan verksamma lärare och forskare i matematikdidaktik. Projektgruppen kommer att utveckla och testa lektionsmodulerna i direkt anslutning till lärarnas undervisningspraktik. Projektet förväntas komma fram med ny kunskap om 1) Hur lektionsmoduler i matematik ska vara utformade för att ge lämpligt stöd till lärare att planera, genomföra och utvärdera digitalt förstärkt matematikundervisning, 2) vad som utgör en lämplig balans mellan generella och specifika komponenter och instruktioner i en lektionsmodul i matematik, 3) Hur matematisk kvalitet kan orkestreras på olika sätt i digitalt förstärkt matematikundervisning och 4) Hur innehållet i en lektionsmodul i matematik och sättet på vilket lärare använder teknik inverkar på elevernas möjligheter att medproducera matematik undervisning.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners