This page in English

Forskningsprojekt

Det ideella arbetet inom Arvsfondens projekt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2019

Kontaktperson

Susanna Geidne

Forskningsämne

Att engagera sig som ideell för att utföra oavlönat, ideellt arbete, är ett globalt fenomen. Ideella kan ha stor betydelse för såväl det uppdrag de utför för en specifik organisation som den specifika målgrupp de kan nå. Det ideella arbetet kan dessutom ha betydelse för den egna hälsan och i förlängning för samhället. Studiens syfte är att öka kunskapen om ideell verksamhet i Sverige. Till exempel hur man rekryterar och behåller ideella, vilka förutsättningar och stöd som behövs samt betydelsen av ideella för insatsernas resultat. Detta kan leda till att öka kvalitén i organisationernas metoder i sitt arbete med ideella. Det innebär också att kvalitén i stödet från olika bidragsgivare, exempelvis Arvsfonden, kan utvecklas och stärkas.

Forskare

Finansiärer

  • Allmänna arvsfonden