This page in English

Forskningsprojekt

Blodbaserad metabolomik för att förutsäga svårighetsgrad och patient prognos vid traumatisk hjärnskada (meTBI)

Om projektet

Projektuppgifter

Med traumatisk hjärnskada (TBI) avses en skada i hjärnvävnaden som orsakats av en olycka. TBI är en av de vanligaste dödsorsakerna samt en bidragande orsak till att människor lever med bestående handikapp, särskilt hos barn och unga vuxna. Traumatisk hjärnskada dödar fler människor i åldersgruppen < 40-åriga än alla sjukdomar tillsammans. Man har estimerad att TBI orsakar ca. 20 millioner förlorade levnadsår och det finns ca. 140 millioner människor med ett symptomatisk eftertillstånd. Kostnader per år för TBI är ca. 1000 miljarder € (i Europa över 100 miljarder €).

Hjärnskadornas svårighetsgrad varierar från mycket lindriga ”hjärnskakningar” till mycket allvarliga skador som leder till permanent medvetslöshet. Hjärnskadan är också den vanligaste dödsorsaken vid en olycka. Tyvärr, i TBI finns det fortfarande stora brister i diagnostik, utfallsprognos och behandlingsutveckling. Till exempel, det finns inga metoder att utesluta en akut Hjärnskada och en lindrig hjärnskada har definierats på mer än 40 olika sätt. Hjärnskadas grad definieras med grad av medvetande eller längd av minnesförlust – ospecifika symptom vars ursprung är oklar. En stor mängd av akuta hjärnskador missas, t. ex. över hälften av de lindriga hjärnskadorna i USA.

Vi har i våra preliminära studier hittat metaboliska markörer i blodet som visar att TBI associeras med en specifik metabolisk profil, och att denna TBI-profil förvärras proportionellt till svårighetsgraden av TBI. Genom att använda en unik samling av prover från ett stort EU-projekt, bestående av 60 platser från 18 europeiska länder, kommer detta projekt att expandera de aktuella resultaten och validera TBI-biomarkörer baserat på mätning av små molekyler (metaboliter) i blod, i syfte att både diagnostisera TBI-svårighetsgraden och också förutsäga patienterna prognos. Projektet kommer också att studera de underliggande metaboliska vägarna, för att bättre förstå de potentiella mekanismerna bakom de observerade metaboliska förändringarna.

Vi förväntar oss att detta projekt ska vara ett viktigt steg framåt i sjukdomsdetektering och prognos genom att utveckla icke-invasiva blodbaserade biomarkörer för TBI.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)