This page in English

Forskningsprojekt

Från språkstimulering till språkundervisning - En interventionsstudie om förskollärares arbete med språkduschundervisning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt för Jeanette Koskinen.
Handledare: Ann Quennerstedt och Martina Norling.

I avhandlingsprojektet utvecklas med hjälp av svenska och finlandssvenska förskollärare en didaktisk modell för kunskapsrelaterat språkande. Genom detta avser avhandlingen bidra med kunskap om hur den tidiga språkundervisningen i Sverige och i Finland kan utvecklas, särskilt i förskolor med en rik språklig mångfald.

Studien genomförs som en praktiknära studie, där inslag av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder används. Ett teoretiskt ramverk för kunskapsrelaterat språkande har utvecklats, där didaktiska teorier tillsammans med Vygotskys sociokulturella teori skapar en helhet.

Jeanette Koskinen ingår även i forskarskolan UVD.