This page in English

Forskningsprojekt

Från språkstimulering till språkundervisning - En interventionsstudie om förskollärares arbete med språkduschundervisning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt för Jeanette Koskinen.
Handledare: Ann Quennerstedt och Anne Lillvist.

I avhandlingsprojektet undersöks förskollärares erfarenheter kring arbetet med språkduschundervisning, samt utvecklas en didaktisk modell för språkduschundervisning. Genom detta avser avhandlingen att bidra till att utveckla förskolans språkundervisning i Sverige och i Finland.

Studien genomförs som en interventionsstudie och inkluderar både kvantitativa och kvalitativa delar. Studiens teoretiska utgångspunkt ligger i Vygotskys sociokulturella teori samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.

Koskinen ingår i forskarskolan UVD.