This page in English

Forskningsprojekt

Specialpedagogiska perspektiv på barns rättigheter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt för Helena Yourston
Handledare: Ann Quennerstedt and Anette Bagger

Avhandlingsprojektet är under upparbetning. Avhandlingen kommer att sammanföra de två forskningsfälten specialpedagogik och barns mänskliga rättigheter.