This page in English

Forskningsprojekt

Role of environmental exposure in the initiation and progression of non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Tuulia Hyötyläinen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Miljöfaktorers inverkan på människors hälsa är för närvarande till stor del underskattad. Det finns redan flera studier som implicerar sambandet mellan exponering för miljökemikalier och sjukdomar som diabetes och alkoholfri leversjukdom. Det är troligt att exponering för specifika miljökemikalier kan förvärra effekterna av andra riskfaktorer, såsom fettrik kost och vissa genetiska riskfaktorer. Dessutom, eftersom kosten är den huvudsakliga källan till miljökemikalierna, kan exponeringen ändra tarmmikrobiotan, vilket i sin tur kan öka risken för negativa hälsoeffekter. Men de exakta mekanismerna är för närvarande dåligt förstådda. I det aktuella projektet kommer vi att analysera profilerna för miljökemikalier i tre grupper av människor, med mycket bred viktfördelning, och hälsotillståndet varierande från friska till diabetiker. Därefter kommer vi att kombinera dessa data om data om deras metaboliska profiler, genetiska faktorer och data om deras tarmmikrobiella sammansättning och studera hur dessa faktorer tillsammans påverkar risken för att utveckla diabetes och icke-alkoholisk leversjukdom.

Finansiärer

  • Novo Nordisk Foundation