This page in English

Forskningsprojekt

Frihet, Rättighet och Existens för alla - i ett digitalt samhälle (FREE)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Nina Buer

Forskningsämne

Utvecklingen av välfärdsteknik sker i allt snabbare takt. Många individer kan känna osäkerhet och utanförskap i denna utveckling.

Projektet har syftet att utforska hur frihet, rättigheter och existensen hos olika grupper i samhället påverkas av den tekniska utvecklingen.