This page in English

Forskningsprojekt

Visuohaptisk förmåga hos barn med tidig synnedsättning på grund av medfödd hjärnskada

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsämne

CVI, Cerebral Visual Impairment, är nu den främsta orsaken till synnedsättning hos barn i USA.

I detta projekt undersöker vi hur hjärnan anpassar sig till synnedsättning. Vi undersöker visuohaptisk förmåga med hjälp av eyetracking-teknik. Fynden kommer att hjälpa till att styra tidpunkten för behandling.

Vårt mål är att hjälpa barn med CVI att få ett bättre resultat av behandling, samt den utbildning de förtjänar.

Pussel med olika former och en grön prick som visar personens blick.Bild: Blickspårning (grön punkt) och handspårning (med användning av hudfärg RGB) under ett visuomotoriskt test.

Forskare