This page in English

Forskningsprojekt

Hälsoekonomisk utvärdering inom cervixscreening

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gabriella Lillsunde-Larsson

Forskningsämne

Projektet utvärderar hälsoekonomiska effekter av cervixscreening. Screeningen har över tid kraftigt reducerat incidensen av cervixcancer. Trots många möjligheter med HPV-test som är dagens primära screeningmetod, såsom möjligheten till egenprovtagning i hemmet, finns fortsatt vissa utmaningar när det gäller resursanvändning.

I projektet undersöks hälsoekonomiska effekter av; egenprovtagning och molekylär triage hos kvinnor 64–69 år, utskick av egenprovtagningskit som tillägg till påminnelsebrev för långtidsuteblivare, ökande grad av HPV-vaccination samt konsekvenser av är ett ökat antal kliniskt irrelevanta vidareutredningar.

Finansiärer

  • Stiftelsen Gynekologisk Onkologi
  • Forskningskommittén i Region Örebro län