This page in English

Forskningsprojekt

Pyridoxine involvement in tolerance towards reactive oxygen species

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åke Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Pyridoxin (Vitamin B6), ingår i olika former i enzymer som har till uppgift att omvandla och modifiera aminosyror. Detta är den klassiska funktionen för pyridoxin. På senare tid har det dock framkommit att pyridoxin även har andra funktioner i levande organismer. Den främsta av dessa verkar vara att ta hand om skadliga reaktiva syreföreningar (ROS) som bildas, bl a som en följd av ämnesomsättningen. Reaktiva syreföreningar kan också uppstå som ett resultat av stress, föroreningar eller strålning som organismer utsätts för i sin levnadsmiljö.

Muterade jäst- och svampceller som saknar förmågan att bilda pyridoxin är exempelvis betydligt känsligare än normala celler av samma typ när de exponeras mot kemiska föreningar som har förmågan att ge upphov till reaktiva syreföreningar. Muterade växter som saknar pyridoxinbiosyntes är betydligt känsligare för höga intensiteter av synligt ljus (fotoinhibering) än vanliga ”normala” växter. Dock är den kemiska mekanismen för hur pyridoxin reagerar med dessa skadliga syreföreningar okänd.

Syftet med vår forskning är att fastställa de molekylära mekanismerna bakom pyridoxin-medierad omhändertagande av ROS, betydelsen av pyridoxin för att förhindra oxidativ stress (särskilt i växter) samt konsekvenserna av oxidativ stress i organismer som lider av pyridoxinbrist.

Om vi kan verifiera att pyridoxin avlägsnar reaktiva syreföreningar samt om vi kan utröna reaktionsmekanismen för pyridoxinbiosyntesen, öppnar sig möjligheten att vi inom medicinen skulle kunna använda oss av pyridoxin vid tillstånd där reaktiva syreföreningar skulle kunna vara ett problem, under exempelvis vissa sjukdomstillstånd eller under operativa ingrepp eller transplantation. Även en användning som UV-blockerare på huden är möjlig, liksom användning vid olika sjukdomstillstånd i ögats lins, där pyridoxins antioxidativa förmåga är av stor vikt.

Projektet är också länkat till ett annat av våra forskningsprojekt, "Ultraviolet radiation as an environmental stimuli in biological systems: perception, signalling, molecular responses and morphogenesis".

Läs om projektet Ultraviolet radiation as an environmental stimuli in biological systems: perception, signalling, molecular responses and morphogenesis.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Carl Tryggers Stiftelse
  • The European Cooperation in Science and Technology (COST)
  • Örebro universitet