This page in English

Forskningsprojekt

QUING: The Quality of Gender + Equality Policy 2006-2011)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

QUING är ett FP6-finansierat europeiskt forskningsprojekt med deltagare från EU:s samtliga medlemsstater samt Kroatien och Turkiet. Det komparativa projektet jämför jämställdhetspolicy inom policydomänerna arbete och icke-arbete (non-employment); könsbaserat vald; intimitet/sexualitet (intimate citizenship) och generell jämställdhet (general gender equality) med särskilt fokus på intersektionalitet och relationerna mellan stat/beslutsfattare/policy-makers och det civila samhället. Projektets totala budget är circa 50 miljonerkronor.

Forskare

Finansiärer

  • EU FP6 (Sjätte ramprogrammet)