This page in English

Forskningsprojekt

DAR-projektet: är Deltidssjukskrivning en bra Arbetslivsinriktad Rehabiliteringsmetod

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2006 - 2014

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I slutet av 1990-talet var reglerna för sjukskrivning i Sverige relativt unika ur ett Europeiskt perspektiv. Detta gäller i framförallt två avseenden: dels genom att erbjuda deltidssjukskrivning som försäkringsform, dels på grund av att det är möjligt att vara sjukskriven utan övre tidsgräns. Det som är bra med denna kombination är att det erbjuder en möjlighet att gradvis ta sig tillbaka in i arbetslivet efter en lång sjukskrivning. Det som kan bli ett problem är att denna kombination kan leda till att sjukskrivningsperioden blir längre än nödvändigt. Detta projekt kommer att analysera detta från olika perspektiv. Projektet kommer att sätta deltidssjukskrivning i en teoretisk och empirisk inramning som utvecklar beteendemodeller för individen och arbetsgivaren och som innehåller hypoteser om sjukskrivningsprocessen som kan testas.

Projektet har tre syften. Det första syftet är att studera om sjukskrivningsperioden med partiell ersättning blir längre än nödvändigt. Det andra syftet är att analysera om deltidssjukskrivning fungerar som en arbetslivsinriktad rehabiliteringsmetod, och i så fall i vilka sammanhang. Det tredje syftet är att analysera deltidssjukskrivning särskilt för kvinnor och män. Projektet kommer också att testa om 1) det finns skillnader mellan deltidssjukskrivningslängd av anställda och arbetslösa vid landets försäkringskassor; 2) det finns skillnader mellan deltidssjukskrivningens användning i olika regioner, yrke och sektorer; 3) det finns skillnader mellan deltidssjukskrivningslängd av olika diagnoser.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)
  • Örebro universitet

Samarbetspartners