This page in English

Forskningsprojekt

Auktioner av flera enheter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras teoretiskt och empiriskt, med auktionsexperiment, auktionen där budgivarna efterfrågar flera enheter och det finns ett underliggande gemensamt värde. Typiska exempel är utsläppsrätter och frekvensutrymme.

Forskare

Samarbetspartners