This page in English

Forskningsprojekt

Trafikolyckor och trafikförsäkringar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet samlar flera delprojekt inom trafiksäkerhet:
1. Pay-as-you-speed. I detta delprojekt har ett ny kontraktsform föreslagits och utprovats. Våra studier har replikerats i andra länder och liknande kontrakt har införts av försäkringsbolag i Storbritannien och Italien. Även i Sverige pågår förberedelser för detta i ett försäkringsbolag. Centrala publikationer är Hultkrantz & Lindberg JTEP 2011 som redovisade resultaten från det första fordonsflotteförsöket samt Hultkrantz m fl TR-A 2012 som analyserar hur denna försäkringsform kan integreras med trafikskatter.
2. Analys av fordonsförsäkringsdata. I detta delprojekt analyseras stora longitudinella mikrodatabaser baserade på individdata från ett försäkringsbolag som har kompletteras med data från SCB, BRÅ, polisen och skadeofferfonden. Delprojektet bedrivs i samarbete med VTI och har resulterat i två doktorsavhandlingar vid Örebro universitet (Sara Arvidsson 2010, Sherzod Yarmukhamedov 2014).
3. Ekonomisk värdering av trafikskador. Detta delprojekt finansieras av Trafikverket med 4Mkr 2014-15. Det bedrivs i samarbete med Institutet för hälsoekonomi i Lund. I projektet finns en doktorand vid Lunds universitet.

Projektledare ingår även i Programgruppen för transportsäkerhet vid Norges Forskningsråd 2011-16.

Forskare