This page in English

Forskningsprojekt

Mikrob-värd interaktioner i post infektiös irritable bowel syndome (PI-IBS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Irritable bowel syndome (IBS) drabbar ungefär var femte person i västvärlden. Sjukdomen innebär magsmärtor, uppblåsthet, diarré och/eller förstoppningssymptom. Idag är den bakomliggande orsaken till varför man utvecklar IBS inte känd. Vissa IBS patienter utvecklar sin sjukdom efter en infektion i mag-tarm kanalen och detta har lett till hypotesen att den initiala infektionen rubbar balansen mellan patientens immunsystem och de naturligt förekommande bakterierna som finns i tarmen.

Denna teori har kunnat styrkas av att vi har hittat en förändrat lymfocyt mönster i lamina propria hos PI-IBS patienter jämfört med friska kontroller. Detta mönster visar på ett förhöjt totalantal lymfocyter hos patienterna och även en mer aktiverad fenotyp. Intressant nog ser vi inte samma förändringar i de intraepiteliala lymfocyterna.

Vår studie har även visat att sammansättning av tarmmikroberna är förändrad hos PI-IBS patienter jämfört med friska kontroller. Bakterierna i tarmen har många immunreglerande funktioner. De stabiliserar epitelbarriären mellan tarmens lumen och kroppens vävnader och stimulerar regulatoriska T celler i lamina propria som har antiinflammatoriska effekter och reglerar vårt immunsvar.

Vi går nu vidare och undersöker hur interaktionen mellan specifika bakterier och lymfocyter från tarmen påverkar cytokinproduktion och translation av immunreglerande molekyler. En förändrat läckage av epitelet skulle kunna vara en förklaring till varför vi ser ett förändrat immunsvar i lamina propria och därför ska vi utreda om permeabiliteten kan ha ökat på grund utav ett förändrat uttryck av de proteiner som binder samman epitelcellerna.

Vår målsättning med projektet är att hitta orsaker till PI-IBS och därigenom kunna främja utvecklandet av preventiva och botande åtgärder för de patienter som drabbats av sjukdomen.

Finansiärer

  • Örebro universitet