This page in English

Forskningsprojekt

Sjuksköterskans roll för föräldramedverkan i omvårdnad vid smärta hos nyfödda som vårdas inom neonatal intensivvård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Studien avser att undersöka vilka faktorer inom omvårdnad och vårdmiljö som påverkar föräldrars deltagande i vård och behandling av smärta när deras barn vårdas i neonatal intensivvård.

Samarbetspartners

  • Anna Axelin, University of Turku
  • Anna Korhonen, Oulu University Hospital
  • Liisa Lehtonen, University of Turku, Finland
  • Linda S Franck, University of California, San Francisco, USA
  • Tarja Pölki, University of Oulu, Finland