This page in English

Forskningsprojekt

Styrkan hos det feministiska civila samhället i EU27 (2010-2013)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här VR-finansierade projektet undersöker hur och varför feministiska organisationer i vissa medlemsstater i EU är starkare än i andra medlemsstater. Syftet är tudelat, för det första handlar det om att beskriva och jämföra styrkan hos det feministiska civila samhället i EU:s medlemsstater, och för det andra om att förklara variationer i styrka: varför är det feministiska civila samhället starkare i en medlemsstat än i en annan? För att förklara variationer krävs att vi definierar styrka och att vi formulerar och testar hypoteser om variationer i styrka.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)