Djurskyddsorgan

Djurskyddsorganet (DO) vid Örebro universitet är ett oberoende organ som arbetar för att stärka djurskyddet för djur som används inom forskning.

Det är ett krav enligt djurskyddslagen (2018:1192) att det vid verksamheter som använder, föder upp, förvarar eller tillhandahåller försöksdjur ska finnas ett djurskyddsorgan. Djurskyddsorganet ska bland annat ge personal som hanterar djur råd i djurskyddsfrågor, ta fram och granska interna rutinbeskrivningar för övervakning, rapportering och uppföljning av djurens välfärd samt för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten, liksom aktivt verka för att en god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.

Djurskyddsorgan vid Örebro universitet

Djurskyddsorganet vid Örebro universitet sammanträdet minst en gång per termin, fler gånger vid behov. Organet består av följande roller:

  • Föreståndare
  • Expert (motsvarande veterinär)
  • Forskare (1st) från Institutionen för naturvetenskap och teknik
  • Forskare (1st) från Institutionen för medicinska vetenskaper
  • Representant för djurskötsel
  • Samhällsrepresentant

Djurskyddsorganets representanter utses för en period om 3 år.

Kontakt

För att komma i kontakt med Djurskyddsorganet används funktionsadressen This is an email address