This page in English

Nationell webbutbildning “Research Ethics for Researchers in Medicine”

I ett gemensamt initiativ har de sju medicinska fakulteterna i Sverige gemensamt skapat en webbaserad utbildning för att öka medvetenheten om forskningsetik och betona vikten av god forskningssed.

Vänligen se den engelska sidan för mer information och registrering.