This page in English

Forskningsetiska rådet

Behovet av ett forskningsetiskt råd har sin grund i 1 kap. 3 a § Högskolelagen som föreskriver att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet.

Kontakt

För att komma i kontakt med forskningsetiska rådet används funktionsadressen This is an email address.

Rådet har tre huvuduppdrag: att hantera anmälan av oredlighet och avvikelser från god sed i forskning, att ge råd till fakultetsledningen angående forskningsetiska frågor, samt att kontinuerligt bevaka och analysera omvärlden vad gäller forskningsetiska aspekter inom forskning och utbildning.

Forskningsetiska rådets sammansättning:

Ordförande: Marinette Gustafsson
Vice ordförande: Joakim Nergelius
Ledamot med vetenskaplig kompetens: Steffen Keiter, Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap
Ledamot med vetenskaplig kompetens: Hugo Hesser, Fakulteten för humaniora och socialvetenskap
Ledamot med vetenskaplig kompetens: Marie Holmefur, Fakulteten för medicin och hälsa
Ledamot som företräder doktorandperspektivet: Ida Melander
Ledamot som företräder allmänna intressen: Caroline Edlund
Sekreterare: Christina Halpin

Suppleanter

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap: Daniela Andrén
Fakulteten för humaniora och socialvetenskap: Åsa Källström
Fakulteten för medicin och hälsa: Magnus Johansson
Ledamot som företräder doktorandperspektivet: John Brauer

Rådets ledamöter utses för en period om 3 år och vid utseendet ska rektor säkerställa en jämn könsfördelning samt eftersträva en spridning över universitetets fakultetsområden.

Mer information om ramarna för forskningsetiska rådets arbete finns beskrivet i arbetsordningen.

Kontaktpersoner

Christina Halpin

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Christina Halpin

E-post:

Telefon: 019 303148

Rum: E3236

Joakim Nergelius

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Joakim Nergelius

E-post:

Telefon: 019 303518, 0707 615422

Rum: L2410

Joakim Nergelius

Hugo Hesser

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Hugo Hesser

E-post:

Telefon: 019 303548

Rum: L2632

Hugo Hesser

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Marie Holmefur

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur

Steffen Keiter

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Steffen Keiter

E-post:

Telefon: 019 303604

Rum: B3317

Steffen Keiter

Ida Melander

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ida Melander

E-post:

Telefon: 019 303094

Rum: F2150

Åsa Källström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Åsa Källström

E-post:

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström

Daniela Andrén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Daniela Andrén

E-post:

Telefon: 019 303571

Rum: N4009

Daniela Andrén

Magnus Johansson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Magnus Johansson

E-post:

Telefon: 019 302443

Rum: C1101

Magnus Johansson

John Brauer

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: John Brauer

E-post:

Telefon: 019 302147

Rum: L2310

John Brauer

Erwin Van Rijswoud

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Erwin Van Rijswoud

E-post:

Telefon: 019 302151

Rum: E3238

Erwin Van Rijswoud

Malin Masterton

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Malin Masterton

E-post:

Telefon: 019 301221

Rum: E3236

Malin Masterton

Lena Molnar

Tjänstetitel: Jurist Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Lena Molnar

E-post:

Telefon: 019 303837

Rum: E3265

Lena Molnar