This page in English

Forskningsetiska rådet

Behovet av ett forskningsetiskt råd har sin grund i 1 kap. 3 a § Högskolelagen som föreskriver att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet.

Kontakt

För att komma i kontakt med forskningsetiska rådet används funktionsadressen This is an email address.

Rådet har tre huvuduppdrag: att hantera anmälan av oredlighet och avvikelser från god sed i forskning, att ge råd till fakultetsledningen angående forskningsetiska frågor, samt att kontinuerligt bevaka och analysera omvärlden vad gäller forskningsetiska aspekter inom forskning och utbildning.

Forskningsetiska rådets sammansättning:

Ordförande: Marinette Gustafsson
Vice ordförande: Joakim Nergelius
Ledamot med vetenskaplig kompetens: Franziska Klügl, Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap
Ledamot med vetenskaplig kompetens: Göran Eriksson, Fakulteten för humaniora och socialvetenskap
Ledamot med vetenskaplig kompetens: Marie Holmefur, Fakulteten för medicin och hälsa
Ledamot som företräder doktorandperspektivet: Vakant
Ledamot som företräder allmänna intressen: Micheal Nausner
Sekreterare: Mia Fogel

Suppleanter

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap: Steffen Keiter
Fakulteten för humaniora och socialvetenskap: Åsa Källström
Fakulteten för medicin och hälsa: Magnus Johansson
Ledamot som företräder doktorandperspektivet: Vakant

Rådets ledamöter utses för en period om 3 år och vid utseendet ska rektor säkerställa en jämn könsfördelning samt eftersträva en spridning över universitetets fakultetsområden.

Mer information om ramarna för forskningsetiska rådets arbete finns beskrivet i arbetsordningen.

Kontaktpersoner

Mia Fogel

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Mia Fogel

E-post:

Telefon: 019 301232

Rum: E3214

Mia Fogel

Joakim Nergelius

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Joakim Nergelius

E-post:

Telefon: 019 303518, 0707 615422

Rum: L2410

Joakim Nergelius

Marie Holmefur

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Marie Holmefur

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur

Franziska Klügl

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Franziska Klügl

E-post:

Telefon: 019 303925

Rum: T2231

Franziska Klügl

Göran Eriksson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Göran Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303815

Rum: F3141

Göran Eriksson

Steffen Keiter

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Steffen Keiter

E-post:

Telefon: 019 303604

Rum: B3317

Steffen Keiter

Åsa Källström

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Åsa Källström

E-post:

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström

Magnus Johansson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Magnus Johansson

E-post:

Telefon: 019 302443

Rum: X5512

Magnus Johansson

Erwin Van Rijswoud

Befattning: Kvalitetssamordnare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Erwin Van Rijswoud

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erwin Van Rijswoud

Lena Molnar

Befattning: Chefsjurist Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Lena Molnar

E-post:

Telefon: 019 303837

Rum: E3265

Lena Molnar