This page in English

Forskningsprojekt

#gymnastalliance: En internationell studie om kvinnliga gymnasters uttalanden om övergrepp

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Natalie Barker-Ruchti

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sedan juni 2020 har tusentals kvinnliga gymnaster runt om i världen talat ut om övergrepp. Genom att använda hashtaggen #gymnastalliance (och nationella variationer av hashtaggen), har gymnaster beskrivit händelser av känslomässiga/psykiska, fysiska och sexuella övergrepp, inklusive kroppsskämt, mobbing och hot; rasism; kostkontroll och begränsning; överträning och tvångsträning och tävlan medan de är skadade; medicinsk försummelse; och sexuella trakasserier och våldtäkter.

Forskning om kvinnlig gymnastik har länge dokumenterat idrottens våldsamma karaktär och dess skadliga effekter på gymnasters hälsa och välbefinnande. Ingen forskning har dock undersökt gymnasters uttalanden om sina erfarenheter från övergrepp. Till stor del på grund av att detta fenomen aldrig har inträffat inom kvinnlig gymnastik i den utsträckningen som sker just nu.

Syftet med den här studien är att förstå de gymnaster som talat ut om övergrepp. De frågor som vägleder forskningen är:

1. Vilket media använder gymnaster för att tala ut om övergrepp?

2. Vilka våldsamma beteenden och verksamheter avslöjar dem?

3. Vad har påverkat gymnasterna att tala ut nu?

4. Hur upplever gymnasterna det att tala ut?

5. Vilka krav ställer de på framtiden?

Projektet är utformat som en sociologisk studie som omfattar två iterativa forskningsmetoder:

Insamling av 30 fullständiga offentliggöranden via medier och sociala medier som avslöjar övergrepp på gymnaster från hela världen; och semi-strukturerade intervjuer med 12 gymnaster som har talat ut om övergrepp. Projektet använder sig av ett feministiskt perspektiv på kvinnor som uttalar sig om övergrepp och datan kommer analyseras som enskilda fall och som ett kollektivt material.

Denna studie kommer vara den första i sitt slag som undersöker fenomenet kring idrottare som talar ut om övergrepp inom idrotten. Den kommer inkludera ett internationellt urval av gymnaster och följa den sociala rörelsen #gymnastalliance utveckling framöver. Insikterna som genereras genom det här projektet kommer att utveckla vår förståelse för övergrepp inom idrott; bidra med kunskap om hur idrottare kan känna igen och tala ut om övergrepp; samt generera välbehövliga strategier för hur idrottsorganisationer kan förebygga övergrepp inom olika idrotter.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-06357).

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning