This page in English

Forskningsprojekt

Främjande av goda matvanor och fysisk aktivitet i en åldrande befolkning i samarbete med primärvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Forskningsämne

I samarbete med primärvården har projektet  som mål att främja hälsa genom promotion av goda matvanor och fysisk aktivitet med stöd av digitala hjälpmedel. Projektet möter den stora välfärdsutmaning som en åldrande befolkning utgör med en ökande förekomst av kroniska sjukdomar och relaterade samhällskostnader.  Projektet kartlägger attityder och barriärer för ändrade livsstilsvanor och utvärderar biologiska och upplevda hälsoeffekter av förändrade mat- och motionsvanor. 

Finansiärer

  • Familjen Kamprads stiftelse

Samarbetspartners