This page in English

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Institutionsledning

Prefekt

Kerstin Nordlöf

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Kerstin Nordlöf

E-post:

Telefon: 019 303180

Rum: L2465

Kerstin Nordlöf

Proprefekt

Anna-Karin Larsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Anna-Karin Larsson

E-post:

Telefon: 019 303814

Rum: L2459, E2210

Anna-Karin Larsson

Viceprefekt för forskning

Susanne Strand

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Susanne Strand

E-post:

Telefon: 019 303685

Rum: L2221

Susanne Strand

Viceprefekt för utbildning

Jacob Öberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jacob Öberg

E-post:

Telefon: 019 303040

Rum: L2326

Jacob Öberg

Enhetschef Juridicum/rättsvetenskap

Laura Ervo

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Laura Ervo

E-post:

Telefon: 019 302135

Rum: L2505

Laura Ervo

Biträdande enhetschef Juridicum/rättsvetenskap

Carl-Johan Wase

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Carl-Johan Wase

E-post:

Telefon: 019 303455

Rum: L2377

Carl-Johan Wase

Enhetschef kriminologi

Anna Meehan

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Anna Meehan

E-post:

Telefon: 019 303989

Rum: L2244

Anna Meehan

Enhetschef socialt arbete

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jürgen Degner

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner

Biträdande enhetschef socialt arbete

Anna Petersén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Anna Petersén

E-post:

Telefon: 019 303445

Rum: L2347

Anna Petersén

Enhetschef psykologi

Vakant.

Enhetschef administration

Eleonor Spansk

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Eleonor Spansk

E-post:

Telefon: 019 303399

Rum: L2461

Eleonor Spansk

Institutionsledningsadministratör

Pernilla Molinari

Tjänstetitel: Institutionsledningsadministratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Pernilla Molinari

E-post:

Telefon: 019 301239

Rum: L2463

Pernilla Molinari